Top

Stadstijl Privacy beleid

 

Laatst bijgewerkt: 18 april 2016

KT International ("ons", "wij" of "ons") exploiteert www.stadstijl.com website (de "Service").

Deze pagina informeert u over ons beleid inzake het verzamelen, gebruiken en onthullen van Persoonlijke Informatie wanneer u onze dienst gebruikt.

Wij zullen uw gegevens niet gebruiken of delen met iemand behalve zoals beschreven in dit privacy beleid.

Wij gebruiken uw persoonlijke informatie voor het leveren en verbeteren van de dienst. Door gebruik te maken van de Dienst, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders bepaald in dit privacy beleid, hebben de termen die in dit privacy beleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze algemene voorwaarden, beschikbaar op http://www.stadstijl.com/legal-kennisgeving-lmprint
 

Informatie verzameling en gebruik

Tijdens het gebruik van onze Dienst, kunnen wij u vragen om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken die gebruikt kunnen worden om contact te maken of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan, maar is niet beperkt tot, uw e-mailadres, naam, telefoonnummer, postadres, andere informatie ("Persoonlijke informatie").

Wij verzamelen deze informatie om de Dienst te leveren, te identificeren en met u te communiceren, te reageren op uw verzoeken / vragen, uw inkooporders te onderhouden en onze diensten te verbeteren.

 

Log gegevens

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze Dienst bezoekt ("Log gegevens"). Deze log gegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres van uw computer, browser type, browser versie, de pagina's van onze Dienst die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina's wordt besteed en andere statistieken.

Daarnaast kunnen wij diensten van derden zoals Google Analytics gebruiken die dit soort informatie verzamelen, monitoren en analyseren om de functionaliteit van onze service te vergroten. Deze dienstverleners van derden hebben hun eigen privacy beleid, hoe ze deze informatie gebruiken.

 

Cookies
Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens, waaronder een anonieme unieke identificatiecode. Cookies worden vanuit uw website naar uw browser gestuurd en naar uw apparaat overgebracht. We gebruiken cookies om informatie te verzamelen om onze diensten voor u te verbeteren.

U kunt uw browser instructies geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. De Help-functie in de meeste browsers bevat informatie over het accepteren van cookies, het uitschakelen van cookies of om u op de hoogte te stellen bij het ontvangen van nieuwe cookies.

Als u cookies niet accepteert, kunt u sommige functies van onze Dienst niet gebruiken en raden wij u aan om ze aan te zetten.

 

Do Not Track Disclosure

Wij ondersteunen Do Not Track ("DNT"). Do not Track is een voorkeur die u in uw webbrowser kunt instellen om websites te informeren waarvan u niet wilt dat zij u bijhouden.

U kunt  Do Not Track inschakelen of uitschakelen door de pagina Voorkeuren of Instellingen van uw webbrowser te bezoeken.

 

Dienstverleners

Wij kunnen bedrijven en particulieren van derden gebruiken om onze Dienst te vergemakkelijken, de Dienst namens ons te verlenen, Dienst-gerelateerde diensten uit te voeren en / of ons te helpen bij het analyseren van de manier waarop onze Dienst wordt gebruikt.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens om namens ons specifieke taken te verrichten en zijn verplicht uw gegevens niet bekend te maken of te gebruiken voor enig ander doel.

 

Naleving van wetten

Waar nodig, zullen wij uw persoonlijke gegevens bekendmaken door middel van wet of dagvaarding of als we van mening zijn dat dergelijke maatregelen nodig zijn om te voldoen aan de wet en de redelijke verzoeken van wetshandhaving of om de veiligheid of integriteit van onze dienst te beschermen.

 

Zakelijke transactie

Als KT International. is betrokken bij een fusie-, overname- of activaverkoop, kan uw persoonlijke informatie overgedragen worden als bedrijfsmiddel. In dergelijke gevallen zullen wij u op de hoogte stellen voordat uw persoonlijke gegevens overgedragen en / of onderworpen zijn aan een ander privacy beleid.

 

Veiligheid

De beveiliging van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons en we streven ernaar om redelijke, commercieel aanvaardbare beveiligingsprocedures en -praktijken te implementeren en te handhaven die geschikt zijn voor de aard van de informatie die we opslaan, om deze te beschermen tegen onbevoegde toegang, vernietiging, gebruik, wijziging , of openbaarmaking.

Houd er echter rekening mee dat geen methode van overdracht via internet of de elektronische opslagmethode 100% veilig is en we de absolute veiligheid van de persoonlijke informatie die u van u heeft verzameld, niet kunnen garanderen.

 

Internationale Overdracht

Uw informatie, inclusief persoonlijke informatie, kan worden overgedragen naar - en onderhouden op - computers die buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsgebieden zijn gevestigd, waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen dan die van uw jurisdictie.

Als u buiten de Verenigde Staten bent en ervoor kiest om ons informatie te verstrekken, let op dat we de informatie, inclusief persoonlijke informatie, overbrengen en verwerken in de Verenigde Staten.

Uw toestemming voor dit Privacy beleid gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie vertegenwoordigt uw akkoord op die overdracht.

 

Links naar andere sites

Onze Dienst kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden gebruikt. Als u op een link van derden klikt, wordt u naar de website van die derde partij gestuurd. Wij raden u aan om het privacy beleid van elke site die u bezoekt te beoordelen.

Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacy beleid of praktijken van websites of diensten van derden.

 

Privacy van kinderen

Alleen personen van 18 jaar of ouder hebben toestemming om toegang te krijgen tot onze Dienst. Onze Dienst is niet bedoeld voor iemand onder de 13 jaar ("Kinderen").

We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder de 13 jaar. Als u ouder bent of voogd bent en u leert dat uw kinderen ons persoonlijke gegevens hebben verstrekt, kunt u contact met ons opnemen. Als we bewust worden dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van kinderen onder de 13 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, nemen we maatregelen om deze informatie van onze servers te verwijderen.

 

 Wijzigingen in dit privacy beleid

Dit privacy beleid is van kracht vanaf 18 april 2016 en blijft van kracht behalve met betrekking tot eventuele wijzigingen in de voorzieningen in de toekomst, die onmiddellijk na de publicatie op deze pagina van kracht zullen zijn.

Wij behouden ons het recht om ons privacy beleid op elk gewenst moment bij te werken of te wijzigen en u dient dit Privacy beleid periodiek te controleren. Uw voortdurend gebruik van de Dienst nadat wij wijzigingen hebben aangebracht in het Privacy beleid op deze pagina, vormen uw erkenning van de wijzigingen en uw toestemming voor het behoudt en uw gebondenheid van  het gewijzigde Privacy beleid.

Als wij wijzigingen aanbrengen in dit privacy beleid, zullen wij u ook via het e-mailadres dat u ons heeft verstrekt, of door een prominente bericht op onze website plaatsen.

 

Neem contact met ons op

Als u nog vragen heeft over dit privacy beleid, neem dan contact met ons op: info@stadstijl.com