Top

Accounts

Lees deze Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden", "Gebruiksvoorwaarden") zorgvuldig voordat u http://www.stadstijl.com/ (de "Dienst") gebruikt door KT International ("ons", "wij" of "onze").

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, garandeert u dat u boven de 18 jaar bent en dat de informatie die u ons verstrekt precies, volledig en actueel is. Onjuiste, onvolledige of verouderde informatie kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van uw account op de Dienst.

U bent verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord, inclusief maar niet beperkt tot de beperking van de toegang tot uw computer en / of account. U gaat akkoord met de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten of acties die zich voordoen onder uw account en / of wachtwoord, of uw wachtwoord bij ons is of bij een service van derden. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen als u zich bewust bent van eventuele schendingen van beveiliging of onbevoegd gebruik van uw account.

 U mag niet als gebruikersnaam de naam van een andere persoon of entiteit gebruiken of die niet wettelijk beschikbaar is voor gebruik, een naam of handelsmerk dat onderworpen is aan rechten van een andere persoon of entiteit dan u, zonder passende toestemming. U mag geen gebruikersnaam gebruiken die offensief, vulgair of obsceen is.

Wij behouden ons het recht om service te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken of bestellingen te annuleren naar eigen goeddunken.

 

Intellectueel eigendom

De Dienst en de oorspronkelijke inhoud (met uitzondering van inhoud die door gebruikers wordt verstrekt), functies en functionaliteit zijn en blijven de exclusieve eigendom van KT International en haar licentiegevers. De Dienst is beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere wetten van zowel de Verenigde Staten als het buitenland. Onze handelsmerken en handelsjurk mogen niet worden gebruikt in verband met producten of diensten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KT International. Mocht u vragen hebben over ons intellectuele eigendom, mail ons dan op: copyright@stadstijl.com

 

Links naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar websites van derden of diensten die niet eigendom zijn van KT International

KT International heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacy beleid of praktijken van websites van derden of diensten van derden. Wij waarborgen niet het aanbod van een van deze entiteiten / personen of hun websites.

U erkent en gaat akkoord met dat KT International niet direct of indirect aansprakelijk is voor eventuele schade of verlies die wordt veroorzaakt door of in verband met gebruik of vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of door eventuele diensten van derden.

Wij raden u ten strengste aan de voorwaarden en het privacy beleid van websites van derden of diensten die u bezoekt te lezen.

 

Beëindiging

Wij kunnen uw account per onmiddellijk opzeggen of toegang tot de Dienst  verbieden, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook, zonder beperking, inclusief maar niet beperkt tot een schending van de voorwaarden.

Als u uw account wilt beëindigen, kunt u de Dienst gewoon stoppen.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die door hun aard de beëindiging moeten overleven zullen overgaan tot beëindiging, met inbegrip van, zonder beperking, eigendomsvoorzieningen, garantievergoedingen, schadevergoeding en aansprakelijkheidsverplichtingen.

 

Identificatie

U stemt ermee in dat KT International en zijn licentiehouders en licentiegevers, hun werknemers, contractanten, agenten, functionarissen en directeuren schadeloos worden gehouden, vrijwaren en tegenhouden van alle aanspraken, schade, verplichtingen, verliezen, passiva, kosten of schulden en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot advocatenkosten), die voortvloeien uit of voortvloeien uit a) uw gebruik en toegang van de Service, door u of iemand die uw account en wachtwoord gebruikt; b) een inbreuk op deze voorwaarden, of c) inhoud die op de dienst is geplaatst.

 

Beperking van aansprakelijkheid

KT International, noch haar directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of filialen, zal in geen geval aansprakelijk zijn voor indirecte, incidentele, bijzondere, consequente of strafrechtelijke schade, met inbegrip van, zonder beperking, winstverlies, data, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen die voortvloeien uit (i) uw toegang tot of gebruik van onmogelijkheid om de Dienst te openen of te gebruiken; (ii) enig gedrag of inhoud van een derde partij op de Dienst; iii) inhoud verkregen uit de dienst; en (iv) onbevoegde toegang, gebruik of wijziging van uw transmissies of inhoud, of het gaat om garantie, contract, schending (inclusief nalatigheid) of andere juridische theorie, al dan niet op de hoogte van de mogelijkheid van dergelijke schade of zelfs als een hierin beschreven oplossing blijkt te zijn mislukt van zijn essentiële doel.

Disclaimer

Uw gebruik van de Service is op uw eigen risico. De Service wordt geleverd op basis van "ZOALS HET  IS" en "ZOALS BESCHIKBAAR". De Service wordt geleverd zonder garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of uitvoering.

KT International., Haar dochterondernemingen, filialen en haar licentiegevers garanderen geen garantie dat a) de dienst ononderbroken, veilig of beschikbaar zal zijn op een bepaalde tijd of locatie; b) eventuele fouten of gebreken worden gecorrigeerd; c) de dienst is vrij van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van de dienst voldoen aan uw eisen.

Uitzonderingen

Sommige jurisdicties staan de uitsluiting van bepaalde garanties of de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid niet toe voor eventuele onbedoelde of incidentele schade, zodat de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.

 

Regelgeving

De gebruiksvoorwaarden worden geregeld en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Californië, Verenigde Staten, zonder inachtneming van de beginselen van wetsconflicten. De partijen onderwerpen zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van de staat Californië met betrekking tot elk geschil of vordering dat voortvloeit uit of in verband met de Servicevoorwaarden. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is niet van toepassing op deze gebruiksvoorwaarden en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Ons nalaten om een recht of bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, wordt niet beschouwd als een afstand van deze rechten. Indien een bepaling van deze Voorwaarden onjuist of niet afdwingbaar is door een rechtbank, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Dienst en vervangen eventuele eerdere afspraken die we zouden hebben gehad over de Dienst.

 

Veranderingen

Wij behouden ons het recht voor om, op eigen voorwaarde, deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Als een herziening materiaal is, zullen we tenminste 30 dagen kennisgeving verstrekken voordat er nieuwe voorwaarden worden ingevoerd. Wat een materiële verandering vormt, wordt naar onze eigen goeddunken bepaald.

Door verder te gaan met de toegang tot of gebruik van onze Dienst na de herziening van de wijzigingen, gaat u akkoord met de herziende voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, bent u niet langer bevoegd om gebruik van de Dienst te maken.